欢迎光临网络传感与控制研究组!

Ph.D Student:
2012:
Hao Liu Zequ Yang Chao Li
2013:
Yichao Chen Zidong Yang Pengcheng You Chengcheng Zhao Chongwei Zhu
Yifei Qi Wei Wu
2014:
Mingda Jiang Endong Liu Jie Su Zhikun Zhang Bo Fan
2015:
Jun Sun Xin Wang Weige Xie Yongtao Zhang Zhenyong Zhang
Guang Yang Xuguo Jiao Yunong Bao Chongrong Fang Jinglan Li
Songyuan Li Sadia Batool
2016:
Mincheng Wu Zeyu Yang Zhiqi Hu Yuyi Sun Bingyun Li
Weiwei Cao Ying Liu
2017:
Hongyi Pu Mengyuan Zhang Kehan Li Mengxiang Liu Jiabao Wen
Yulong Cui Guangyang Zeng Haiming Wang Haoyu Liu Zhengwei Ruan
Kang Hu Tianxiao Han
2018:
Guanglun Liu Huimin Chen Xiangshan Gao Shiyang Guo Zongyu Zhang
Xinghan Li Linkang Du Ruopeng Geng Cunqi Shao Kun Shi
Shuaiting Huang Yunpeng Li
2019:
Yuhao Chen Hongfei Zhao Shunkai Zhu Yanggang Cheng Tao Zhou
Jing Zeng Zichen Wang Weiyang Sun Luyue Ji Ke Fang
Shiyi Zhao Rongkai Wang